Vanaf welke leeftijd beslissen kinderen zelf over hun verblijf ?


Een mythe die hardnekkig stand houdt: “vanaf 12 jaar beslist het kind zelf waar het verblijft.” Dit klopt dus niet!

Laten we deze mythe voor eens en altijd de kop in drukken:
  • een minderjarig kind beslist nooit waar het verblijft
  • enkel een meerderjarige (vanaf 18) kan kiezen
Toch is dit één van die uitspraken die soms met grote stelligheid, soms in een vraagvorm, op onze praktijk geformuleerd worden.

De homologatie van de familierechtelijke overeenkomst door de Familierechtbank


Je hoort het bijna dagelijks op elk kantoor van een familiaal bemiddelaar :

Waarom zou ik naar de Rechtbank gaan met de regeling van de kinderen, we zijn toch niet getrouwd?”

Of de vraag iets anders geformuleerd :

Waarom stappen mensen in familiale kwesties nog naar de Rechtbank, zelfs wanneer ze het – dankzij hun familiaal bemiddelaar – over alles eens zijn ?

Het antwoord: de Rechtbank kan mensen een papier afleveren dat zij zelf nooit kunnen maken, met name een vonnis.

Zelfs wanneer de partijen hun overeenkomst, die zij samen met de bemiddelaar gemaakt hebben,  aan de Rechtbank voorleggen, dan zal de Rechtbank deze overeenkomst in een vonnis homologeren en het akkoord dus bekrachtigen.

Wat heeft dit vonnis meer te bieden dat een gewone overeenkomst tussen partijen afgesloten ? 

Een vonnis heeft uitvoerende kracht en een gewone overeenkomst niet. 

Als je je overeenkomst door de Rechtbank hebt laten omvormen tot een vonnis dan heb je volgende voordelen:

Wanneer één van de (ex-) partners het vonnis niet uitvoert, dan kan de andere partij zich tot een Gerechtsdeurwaarder wenden om het vonnis te laten uitvoeren, bijvoorbeeld in geval van niet betaling van onderhoudsgelden, niet-indexatie van onderhoudsgelden enzomeer.

Wanneer één van de (ex-)partners zich niet houdt aan de verblijfsregeling van de kinderen, dan kan men aan de Familierechtbank bepaalde dwangmaatregelen vragen, zoals dwangsommen.  Men kan op basis van dit vonnis ook een strafklacht neerleggen tegen de weigerende partner enz…

Wanneer men niet naar de Rechtbank geweest is en enkel een schriftelijke overeenkomst gemaakt heeft, dan moet men wanneer er zich problemen voordoen die niet via bemiddeling op te lossen zijn, zich eerst nog tot de Rechtbank wenden en dan ontstaan er dikwijls nog discussies en wordt er heel veel tijd verloren.

Onnodig te zeggen dat een mondelinge overeenkomst helemaal geen houvast biedt: na enige tijd weten partners soms niet precies meer wat ze hebben afgesproken en volgen de misverstanden en tegengestelde visies zich op met als gevolg dat een procedure in vele gevallen onvermijdelijk wordt en, zoals u ongetwijfeld wel weet zijn er bij deze procedures alleen maar verliezers, nooit winnaars.

Dit alles bevestigt het belang van een door uw familiale bemiddelaar geredigeerde overeenkomst die daarna ter homologatie aan de Rechtbank wordt voorgelegd.

Eens de Familierechtbank uw akkoord bekrachtigd heeft, blijft het dossier bij de Familierechtbank open tot de kinderen op eigen benen staan ( permanente of blijvende saisine) en kan, in geval dat de omstandigheden zich wijzigen en de partijen hun overeenkomst wensen aan te passen, elke aanvullende en wijzigende overeenkomst mits eenvoudig verzoek en zonder bijkomende gerechtskosten, door de Rechtbank bijkomend bekrachtigd worden.

Als familiaal bemiddelaar zullen wij, eens de overeenkomst rond is, het nodige doen voor de redactie van het verzoekschrift, het verzamelen van de nodige stukken van de bevolking en de burgerlijke stand en het neerleggen hiervan op de griffie van de Familierechtbank.

U krijgt dan beide een uitnodiging voor een zitting van de Familierechtbank waar u even dient te verschijnen waarna de Familierechtbank de zaak in beraad neemt en enige tijd later het vonnis uitspreekt.

Dit vonnis – u hoeft hier niet voor terug te komen -  wordt u dan via de post verzonden.

Bewaar dit goed want dat is nu het papier waarover het hier gaat en het papier dat de ouders zelf niet kunnen opstellen: het vonnis.


Hoe vertel je je puber dat je gaat scheiden?Hoe leg je aan pubers uit dat je gaat scheiden (de scheidingsmelding) en hoe pak je dit best aan.

Best communiceer je op een open, eerlijke en duidelijke manier en kies je voor een vertrouwde omgeving. Uiteraard doen jullie dit samen. Je geeft hiermee immers het positief signaal aan je kinderen dat, hoewel jullie als partners uit elkaar gaan, je nog samen ouder blijft. 

De wijze waarop jullie dit vertellen, het respect dat je toont naar mekaar en naar je kinderen is hierbij belangrijk. Dit bepaalt mee hoe kinderen zelf daarna met de scheiding omgaan. 

Een genuanceerde aanpak, zonder wederzijdse verwijten, met empathie naar mekaar en naar de kinderen toe, is een zeer belangrijke en positieve stap in het verhaal. Je hoeft zeker

De kracht van bemiddeling“Hier klopt iets niet”, dat was het gevoel dat ik gisteren had toen ze binnenkwamen. 

Het voelde anders, maar wat of hoe kon ik niet benoemen. Ik kon door hun verdriet heen en door hun verslagenheid achterliggend hun intense liefde voor elkaar nog voelen. Het zat er heel stevig maar voor hen ver verborgen achter emoties en angsten, achter “ik weet niet hoe en wat”. Zonder nadenken

Samenwonen of getrouwd

Verschil in scheiden volgens de wet 

Je bent Gehuwd : echtscheiding 

Als jullie getrouwd zijn heet jullie scheiding een echtscheiding (scheiding van de echtgenoten) Daar heb je de mogelijkheid om te kiezen tussen een EOT of een EOO (zie ook de pagina over echtscheiding).  Voor een EOT kunnen jullie bij ons (of bij een collega bemiddelaar) terecht, tijdens de bemiddeling komen alle praktische zaken aan bod waarover jullie een akkoord dienen te bereiken

In de voetsporen van Wouter Torfs


"Mensen vrijheid geven is de sleutel tot een fijne werkplek. Wouter Torfs werd al zes keer verkozen tot beste werkgever. En dat komt allemaal door zijn open bedrijfscultuur."  (Radio 1, maandag 8 februari 2016). Mensen vrijheid geven en zelf hun ding laten doen, daar worden ze beter en vrolijker van, de cijfers liegen er niet om.

Beslissen in alle vrijheid


..."Dan heb je geen baas nodig die zegt wat mensen moeten doenMensen vrijheid geven is de sleutel voor een fijne werkplek" Aldus Torfs.

Dat is ook wat ik creëer bij de bemiddeling: een plek waar de mensen vrijheid hebben. Een plek waar niemand zegt wat je moet doen. Een plek waar je in alle veiligheid kan uitspreken wat belangrijk

Mijn droom


Ik droom
van een wereld zonder dokters
omdat iedereen er gezond is.

Ik droom
van een wereld zonder psychologen
omdat iedereen er goed in zijn vel zit.

Ik droom
van een wereld zonder coaches,
omdat iedereen er zijn innerlijke weg kent.

Ik droom
van een wereld zonder bemiddelaars,
omdat iedereen er in vrede leeft.

Tot die dag

Stelt het me gerust
dat er dokters zijn
om ons op de been te helpen.

Ben ik opgelucht
dat er psychologen zijn
om ons te steunen.

Ben ik blij
dat er coaches zijn
om ons de weg te wijzen.

En vooral

Ben ik dankbaar
dat ik bemiddelaar mag zijn
om jullie respectvol naar een nieuw begin te leiden.

Hilde