Hoe komt het dat de overname van gezinswoning bij scheiding zo lang duurt ?


De meeste gehuwden zijn getrouwd onder het wettelijk stelsel wat inhoudt dat de gezinswoning meestal eigendom is van hen beiden. Zelfs in het kader van een huwelijkscontract met scheiding van goederen is in de meeste gevallen de gezinswoning door beide partners samen aangekocht en bevindt de woning zich in onverdeelde mede-eigendom, dit wil zeggen dat ze eigendom is van beide partners.

Om een aantal juridische (en bancaire redenen) kan de gezinswoning maar overgenomen worden (in juridische taal spreekt men van toebedeling van een gezinswoning) nadat de echtscheiding definitief is geworden.

In het kader van een echtscheiding met onderlinge toestemming is dit 1 maand na het echtscheidingsvonnis. In het kader van de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting 1 maand na de betekening door een Gerechtsdeurwaarder van het echtscheidingsvonnis.

Dit heeft zijn gevolgen: