Samenwonen of getrouwd

Verschil in scheiden volgens de wet 

Je bent Gehuwd : echtscheiding 

Als jullie getrouwd zijn heet jullie scheiding een echtscheiding (scheiding van de echtgenoten) Daar heb je de mogelijkheid om te kiezen tussen een EOT of een EOO (zie ook de pagina over echtscheiding).  Voor een EOT kunnen jullie bij ons (of bij een collega bemiddelaar) terecht, tijdens de bemiddeling komen alle praktische zaken aan bod waarover jullie een akkoord dienen te bereiken
(zie ook praktische regelingen rond scheiding).  Eens de overeenkomst op papier staat, leggen wij het dossier neer op de rechtbank.  Voor een EOO neemt u een advocaat onder de arm.  Zowel in de EOT als in de EOO komt de notaris tussen als er een akte voor een onroerend goed opgesteld dient te worden.

Je woont samen

De verschillende zaken die te regelen zijn voor samenwoners gelijken op die van getrouwden die kan je vinden op de pagina met praktische regelingen voor je scheiding.  Voor alle praktische regelingen rond huis, kinderen en dergelijke meer bij het beëindigen van een samenwoonst kan je ook bij je bemiddelaar terecht.  Hebben jullie geen gezamenlijke kinderen, maar wel een huis samen, dan raden we aan om een notaris onder de arm te nemen.

Bovenstaande was voor het regelen van de praktische zaken.  Om je samenwoning administratief stop te zetten zijn volgende acties vereist:

1. Samenwonen met samenlevingscontract

Om het samenlevingscontract op te zeggen is het best dat je samen naar het loket van de burgerlijke stand in je gemeente gaat.  Daar kan je kosteloos het contract opzeggen.  Bij éénzijdige opzegging zijn er wel kosten aan verbonden, dan moet je de kosten van deurwaarder betalen op de gemeente en zal je partner door de gerechtsdeurwaarder op de hoogte worden gebracht van het beëindigen van het samenlevingscontract.

2. Feitelijk samenwonen (zonder samenlevingscontract)

Geen administratieve actie vereist, je kan gewoon uit elkaar gaan.