Voor minderjarige kinderen bestaat er een hoorrecht, het kind wordt tijdens een procedure gehoord door de rechter. Dit is geen verplichting in hoofde van het kind, wat uiteraard een goede zaak is. Het is tevens de bevestiging van de maatschappelijke evolutie dat niet meer de (ex)partners of ouders centraal staan, doch dat in de gezinsverhoudingen de kinderen die centrale plaats hebben overgenomen.

Over het algemeen functioneert dit hoorrecht zeer goed, wat blijkt uit het uitgebreider artikel over het hoorrecht van de minderjarige kinderen bij de Familierechtbank.

Vier punten die echter nog verbeterd kunnen worden :

  • De beperking van de zaken waarin een kind gehoord dient te worden zou opgeheven moeten worden en het kind zou een algemeen hoorrecht moeten hebben in alle zaken waarin het een belang heeft, dus ook inzake van onderhoudsgelden.
  • Kinderen jonger dan 12 jaar blijven verstoken van informatie en praktische bijstand over hun recht om ook gehoord te worden.
  • Het blijft een spijtige zaak dat ook de bijstand van een advocaat voor het kind in de praktijk uitgesloten of praktisch heel moeilijk gemaakt wordt.
  • Wil de wetgever inderdaad en effectief tegemoet komen aan de eisen van het Kinderrechtenverdrag en artikel 22bis van de eigen Grondwet dan zal er van de bovenstaande bedenkingen dringend werk gemaakt dienen te worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten