Fiscaal voordeel kinderen ten lasteHeel dikwijls komt tijdens een bemiddeling de vraag naar boven wat nu precies het belastingvoordeel is voor kinderen ten laste.


Jan en ik gaan over twee weken een cursus geven over onderhoudsgelden aan collega bemiddelaars. In het kader daarvan rekende ik - bij wijze van voorbeeld - het fiscaal voordeel helemaal uit voor kinderen ten laste voor het aanslagjaar 2017, inkomsten 2016.

Ik deel deze cijfers graag ook met jullie, deze gelden voor niet-gehandicapte kinderen. Het forfaitair voordeel voor kinderen van jonger dan 3 is hier niet mee ingerekend. Deze cijfers zijn dus globale cijfers en er kan in specifieke gevallen van afgeweken worden.

Het betreft hier telkens het voordeel per maand:

Voor een niet alleenstaande ouder

1 kind ten laste:            31.67 euro
2 kinderen ten laste:     81.96 euro
3 kinderen ten laste:   231.29 euro
4 kinderen ten laste:   413.33 euro
5 kinderen ten laste:   615.83 euro
6 kinderen ten laste:   818.33 euro

Voor een alleenstaande ouder

1 kind ten laste:            63.33 euro
2 kinderen ten laste:   120.63 euro
3 kinderen ten laste:   281.96 euro
4 kinderen ten laste:   470.33 euro
5 kinderen ten laste:   672.83 euro
6 kinderen ten laste:   875.33 euro

Fiscaal co-ouderschap

Dit zijn bedragen gelijk aan, of minder dan de helft van het fiscaal voordeel dat 1 ouder geniet, de cijfers voor een niet-alleenstaande ouder:
1 kind ten laste:              15.83 euro     (31.67 : 2 =  15.83 euro)
2 kinderen ten laste:      40.63 euro     (81.96 : 2 =  40.98 euro)
3 kinderen ten laste:      93.71 euro  (231.29 : 2 = 115.65 euro)
4 kinderen ten laste:    175.63 euro  (413.33 : 2 = 206.67 euro)
5 kinderen ten laste:    265.63 euro  (615.83 : 2 = 307.92 euro)
6 kinderen ten laste:    355.63 euro  (818.33 : 2 = 409.17euro) 

Verdere vragen over fiscaliteit bij scheiding ?

Op onze site leggen we uitgebreid uit hoe je het fiscaal voordeel voor kinderen ten laste zelf berekent, of lees je meer over fiscaliteit bij echtscheiding.

Is het dan nog verwarrend? We leggen het u graag uit tijdens een gesprek.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten